Rečníci

Kalle Palling

Kalle Palling

Poslanec estónskeho parlamentu

Kalle Palling je estónsky politik, člen (liberálnej) Estónskej reformnej strany. Už viac ako 10 rokov pôsobí v estónskom parlamente. Vyštudoval e-governance a environmentálne štúdiá. Je autorom zákona, ktorý reguluje služby zdieľanej ekonomiky v Estónsku a legalizuje platformy ako Uber alebo Taxify.

Alexander Funcke

Alexander Funcke

výskúmník na University of Pennsylvania a spolupracovník Timbro

Študoval informatiku na švédskej Uppsala univerzite, matematiku na Štokholmskej univerzite, kde získal doktorát z aplikovanej matematiky. Pôsobil na George Mason University, na Harvadskej univerzite a momentálne pôsobí ako výskumník na University of Pennsylvania. Je spoluautorom indexu zdieľanej ekonomiky, ktorý zostavil švédsky think tank Timbro.

Marek Harbuľák

Marek Harbuľák

Generálny manažér, Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Marek Harbuľák pôsobí ako prezident Zväzu cestovného ruchu SR a generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Predtým viedol DoubleTree by Hilton v Košiciach a Chopin hotel v Bratislave, pracoval aj v manažmente Bardejovských a neskôr Piešťanských kúpeľov.

Bohuš Chochlík

Bohuš Chochlík

Riaditeľ štátneho dopravného úradu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Pôsobil ako zástupca prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave a neskôr aj ako vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Bratislava, kde priamo riadil výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a taxislužby v Bratislavskom kraji. V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Štátneho dopravného úradu MDV SR. Jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii je spájané najmä s prípravou zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a prípravou návrhu zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave, ktorý je v súčasnej dobe v legislatívnom procese.

Aleš Rod

Aleš Rod

Riaditeľ pre výskum, CETA - Centrum ekonomických a tržných analýz

Aleš Rod pôsobí ako riaditeľ výskumu v CETA – Centre ekonomických a trhových analýz. Získal doktorát z Ekonomickej teórie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde zároveň vyučuje na Katedre ekonómie. Zaoberá sa princípmi a dopadmi regulácií, vplyvom nástrojov fiškálnej politiky na verejné financie, analýzou tieňovej ekonomiky, výskumom v oblastiach bankovníctva a ekonómie luxusu, tiež konzultuje projekty v oblasti digitálnej ekonomiky pre verejný aj súkromný sektor v SR i zahraničí.

Mark Boris Andrijanič

Mark Boris Andrijanič

Public Policy Associate, Central & Eastern Europe, UBER

Mark Boris Andrijanič je právnik a odborník na verejné záležitosti zo Slovinska. Je členom tímu verejnej politiky spoločnosti Uber, zodpovedného za strednú a východnú Európu, kde vedie úsilie spoločnosti Uber nadviazať partnerstvá s vládami a mestami zamerané na podporu digitálnej transformácie a riešení inteligentnej mobility. Pred nástupom do spoločnosti Uber pôsobil ako fellow vo Wilfried Martens Centre for European Studies v Bruseli, kde sa venoval výskumu v oblasti zahraničnej a energetickej politike EÚ.

Matěj Beňuška

Matěj Beňuška

Expansion Manager, Taxify

Matěj Beňuška pôsobí v spoločnosti Taxify, kde je zodpovedný za expanziu v západnej a strednej Európe. Aktuálne má na starosti operácie vo Francúzsku, Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike. Do spoločnosti prišiel z Uberu, kde patril medzi zakladajúcich členov pobočiek v Čechách a na Slovensku. Predtým, ako ho uchvátili nové technológie v preprave, spoluzaložil BB Creative Solutions, technologickú spoločnosť vyvíjajúcu nové lifestylové aplikácie v juhovýchodnej Ázii. Matěj je oduševneným zástancom Smart Cities a inovácií v mobilite. Venuje sa budúcnosti v doprave, sústreďuje sa na nové spôsoby, ako sa pohybovať po meste efektívne a prostrediu neškodiacim spôsobom.

Robert Chovanculiak

Robert Chovanculiak

Analytik, INESS

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

Branislav Kmeť

Branislav Kmeť

CEO, Carrivederci

Branislav Kmeť je cofounder a CEO prvého slovenského peer to peer car sharingu - Carrivederci. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rozbiehal na zelenej lúke retailové siete v Rumunsku a Číne. Pracoval na viacerých pozíciach v oblasti predaja a business developmentu. Špecializuje sa zdieľanú ekonomiku a tvorbu obchodných modelov pre retailové siete.