O konferencii

Zdieľaná ekonomika spôsobila revolúciu v poskytovaní služieb. Pomohla aktivizovať nevyužívaný kapitál a znižovať transakčné náklady. Najviac otriasla so sektormi prepravy a ubytovania, kde došlo k mnohým zákazom či sporom s klasickými poskytovateľmi týchto služieb. Na stole je nový zákon, ktorý má regulovať zdieľanú ekonomiku na Slovensku. Ako nastaviť regulačné prostredie tak, aby vyhovovalo poskytovateľom aj odberateľom služieb? Ako nezabiť inováciu reguláciou?

Konferencia predstaví dva diskusné panely so zameraním:

1. Prekážky zdieľanej budúcnosti dnes

• Aké sú dnes prekážky fungovania platforiem zdieľanej ekonomiky?
• Aký je trend v reguláciách zdieľanej ekonomiky vo svete?
• Čo sa chystá v reguláciách v strednodobom horizonte?
• Ako by vyzerala najlepšia regulácia (z pohľadu regulátora a z pohľadu platformy)

2. Zdieľaná ekonomika o 5 rokov

• Aké strednodobé ciele majú platformy zdieľanej ekonomiky?
• Ako môže zdieľaná ekonomika zmeniť svet?
• Na čo nové sa môžu tešiť zákazníci / poskytovatelia

Rečníci

Kalle Palling

Kalle Palling

Poslanec estónskeho parlamentu

Kalle Palling je estónsky politik, člen (liberálnej) Estónskej reformnej strany. Už viac ako 10 rokov pôsobí v estónskom parlamente. Vyštudoval e-governance a environmentálne štúdiá. Je autorom zákona, ktorý reguluje služby zdieľanej ekonomiky v Estónsku a legalizuje platformy ako Uber alebo Taxify.

Alexander Funcke

Alexander Funcke

výskúmník na University of Pennsylvania a spolupracovník Timbro

Študoval informatiku na švédskej Uppsala univerzite, matematiku na Štokholmskej univerzite, kde získal doktorát z aplikovanej matematiky. Pôsobil na George Mason University, na Harvadskej univerzite a momentálne pôsobí ako výskumník na University of Pennsylvania. Je spoluautorom indexu zdieľanej ekonomiky, ktorý zostavil švédsky think tank Timbro.

Marek Harbuľák

Marek Harbuľák

Generálny manažér, Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Marek Harbuľák pôsobí ako prezident Zväzu cestovného ruchu SR a generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Predtým viedol DoubleTree by Hilton v Košiciach a Chopin hotel v Bratislave, pracoval aj v manažmente Bardejovských a neskôr Piešťanských kúpeľov.

Bohuš Chochlík

Bohuš Chochlík

Riaditeľ štátneho dopravného úradu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Pôsobil ako zástupca prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave a neskôr aj ako vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Bratislava, kde priamo riadil výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a taxislužby v Bratislavskom kraji. V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Štátneho dopravného úradu MDV SR. Jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii je spájané najmä s prípravou zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a prípravou návrhu zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave, ktorý je v súčasnej dobe v legislatívnom procese.

Aleš Rod

Aleš Rod

Riaditeľ pre výskum, CETA - Centrum ekonomických a tržných analýz

Aleš Rod pôsobí ako riaditeľ výskumu v CETA – Centre ekonomických a trhových analýz. Získal doktorát z Ekonomickej teórie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde zároveň vyučuje na Katedre ekonómie. Zaoberá sa princípmi a dopadmi regulácií, vplyvom nástrojov fiškálnej politiky na verejné financie, analýzou tieňovej ekonomiky, výskumom v oblastiach bankovníctva a ekonómie luxusu, tiež konzultuje projekty v oblasti digitálnej ekonomiky pre verejný aj súkromný sektor v SR i zahraničí.

Mark Boris Andrijanič

Mark Boris Andrijanič

Public Policy Associate, Central & Eastern Europe, UBER

Mark Boris Andrijanič je právnik a odborník na verejné záležitosti zo Slovinska. Je členom tímu verejnej politiky spoločnosti Uber, zodpovedného za strednú a východnú Európu, kde vedie úsilie spoločnosti Uber nadviazať partnerstvá s vládami a mestami zamerané na podporu digitálnej transformácie a riešení inteligentnej mobility. Pred nástupom do spoločnosti Uber pôsobil ako fellow vo Wilfried Martens Centre for European Studies v Bruseli, kde sa venoval výskumu v oblasti zahraničnej a energetickej politike EÚ.

Matěj Beňuška

Matěj Beňuška

Expansion Manager, Taxify

Matěj Beňuška pôsobí v spoločnosti Taxify, kde je zodpovedný za expanziu v západnej a strednej Európe. Aktuálne má na starosti operácie vo Francúzsku, Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike. Do spoločnosti prišiel z Uberu, kde patril medzi zakladajúcich členov pobočiek v Čechách a na Slovensku. Predtým, ako ho uchvátili nové technológie v preprave, spoluzaložil BB Creative Solutions, technologickú spoločnosť vyvíjajúcu nové lifestylové aplikácie v juhovýchodnej Ázii. Matěj je oduševneným zástancom Smart Cities a inovácií v mobilite. Venuje sa budúcnosti v doprave, sústreďuje sa na nové spôsoby, ako sa pohybovať po meste efektívne a prostrediu neškodiacim spôsobom.

Robert Chovanculiak

Robert Chovanculiak

Analytik, INESS

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

Branislav Kmeť

Branislav Kmeť

CEO, Carrivederci

Branislav Kmeť je cofounder a CEO prvého slovenského peer to peer car sharingu - Carrivederci. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rozbiehal na zelenej lúke retailové siete v Rumunsku a Číne. Pracoval na viacerých pozíciach v oblasti predaja a business developmentu. Špecializuje sa zdieľanú ekonomiku a tvorbu obchodných modelov pre retailové siete.

Galéria

Kontakt

O INESS 

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je neštátny, nezávislý a apolitický think tank sídliaci v Bratislave.

INESS monitoruje fungovanie a financovanie verejného sektora, hodnotí dopady legislatívnych zmien na ekonomiku a spoločnosť, organizuje vzdelávacie podujatia, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.

 

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Na Vŕšku 8
81101 Bratislava

Tel.: 02 5441 0945
E-mail: iness@iness.sk